Oferta dla firm transportowych i prowadzących przewozy na potrzeby własne


Właściciele firmy oraz jej pracownicy mają doświadczenie w pracy w Inspekcji Transportu Drogowego. Pragnąc podzielić się swoją wiedzą, oferujemy firmom transportowym oraz innym, prowadzącym przewozy na potrzeby własne, szkolenia kierowców z zakresu przepisów ustawy o transporcie drogowym oraz rozporządzenia Wspólnoty Europejskiej nr 561/2006 dotyczącego czasu pracy kierowcy.
Oferujemy współpracę z firmami transportowymi polegającą na bieżącym analizowaniu czasu pracy kierowców oraz czuwaniem nad przestrzeganiem tych przepisów. świadczymy usługi polegające na sprawdzeniu posiadanych przez firmę dokumentów z wymogami stawianymi przez Ustawę o Transporcie Drogowym.

Dalszych informacji prosimy szukać na stronie:

www.tempotacho.pl